ASTM یک سازمان بین المللی توسعه  استاندارد است. استاندارد (American Society for Testing and Materials) ASTM یک استاندارد بین المللی برای پیچ و مهره های سازه ای سنگین وزن است.

  • ASTM A325 یا ASTM A325M (متریک): شامل پیچ های فولادی سخت کاری شده با استحکام معمولی
  • ASTM A490 یا ASTM A490M (متریک): شامل پیچ های فولادی سخت کاری شده با استحکام بالا
  • ASTM F2280: پیچ و مهره های کنترل کششی {tension control bolt (TCB) یا تی سی بولت} استحکام بالا
  • ASTM F1825 : پیچ و مهره های کنترل کششی {tension control bolt (TCB) یا تی سی بولت} استحکام معمولی

محصولات بیشتر: پیچ و مهره

استاندارد astm

در زیر برخی مشخصات طراحی شده برای مواد مورد استفاده برای ساخت تأمین کننده ها ، شامل پیچ و مهره ، گل میخ و واشر وجود دارد.

مخصولات بیشتر: پبچ خودکار

A193- مواد پیچ ​​و مهره از فولاد ضد زنگ و فولاد ضد زنگ برای سرویس با درجه حرارت بالا یا فشار بالا.
A307- پیچ و مهره های فولادی کربن ، مقاومت کششی 60،000 psi.
A320- مواد پیچ ​​و مهره از فولاد ضد زنگ و فولاد ضد زنگ برای خدمات در دمای پایین.
A325- پیچ و مهره های سازه ای ، فولاد ، عملیات حرارتی ، حداقل مقاومت کششی 120/105 ksi.
A354- پیچ و مهره های آلیاژی ، گل میخ ها و سایر اتصال دهنده ها
A490- پیچ و مهره های سازه ای ، فولاد آلیاژی ، عملیات حرارتی ، حداقل 150 ksi مقاومت کششی.
A568- استاندارد برای پیچ و مهره های متریک ، پیچ و گل میخ هایی که در کاربردهای مهندسی عمومی استفاده می شود
A593- پیچ و مهره های فولادی ضد زنگ ، پیچ های درپوش شش گوش ، و گل میخ ها.